Bokföringens grunder - Expowera

2288

Revisionsrapport löpande bokföring - Höörs kommun

Resultatrapport Du kan byta till att bokföra på dator mitt under året, du registrerar då en verifikation i bokföringsprogrammet för saldot på balanskonton och resultatkonton enligt pappersbokföringen per datumet för bytet. Under det första bokföringsåret (det bokföringsår då bytet sker) har du då bokföringen på papper och i bokföringsprogrammet. SIE1 - Kontoplan, ingående balanser på balanskonton och räkenskapsår. SIE2 - Samma som typ 1 SIE3 - Samma som typ 1 och 2, Budget på resultatkonton och kan få den per Kostnadsställe (Objekt 1).

  1. Vidarebefordra mail home.se
  2. Jag vill inte se vad mina vänner gillar på facebook
  3. Studera nu hogskoleprovet

Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8. Tillgångar (balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar 2: Eget kapital och skulder (balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar 3: Intäkter (resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar 4–7: Kostnader (resultatkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar Alla balanskonton finns nedtecknade i BAS-kontoplanen. men om man till exempel får okända betalningar och kanske inte riktigt vet var man ska bokföra någonstans, så kan man skapa ett eget tillgångskonto och ”parkera” summan där tills vidare – istället för att bokföra på ett redan befintligt intäktskonto.

Red2 Praktikfall1.pdf

Reseersättning – en arbetsgivare ska ersätta de kostnader som en anställd har för resor i tjänsten, till exempel kostnader för färdmedel, ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresan och kostnader för att utnyttja egen bil i tjänsten. Kontroll och analys av balans- och resultatkonton Redovisningsenheten analyserar kommunens balans- och resultatkonton till boksluten för att fånga upp större förändringar så att dessa kan förklaras, dels i rapporter och dels för revisorer när bokslut granskas. Det är … Contextual translation of "resultatkonton" into English.

§ 8 Revisionsrapport - Löpande bokföring

Balanskonton och resultatkonton

Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton . I en balansräkning ska samtliga balanskonton i företaget ingå. De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället. Resultatkonton ingår i en resultaträkning som är en sammanställning som visar verksamhetens intäkter och utgifter och mynnar ut i ett resultat som visar om företaget gått med vinst eller förlust. Balanskonto är ett konto som visar företagets tillgångar, skulder eller eget kapital i bokföringen.

Balanskonton och resultatkonton

En utav de främsta användningsområdena för huvudboken är för att enkelt kunna läsa av företagets balanskonton och saldona på resultatkonton. Detta gör huvudboken till en utav de bästa redskapen för kontoavstämningar, då den ger en överskådlig överblick av de olika kontona.
Fasta kostnader och rörliga kostnader

Konton som börjar på siffrorna 3 till och med 8 är så kallade resultatkonton.

Resultatkonton ingår i en resultaträkning som är en sammanställning som visar verksamhetens intäkter och utgifter och mynnar … Balanskonto är ett konto som visar företagets tillgångar, skulder eller eget kapital i bokföringen. Balansräkning. Alla konton delas upp i balanskonton respektive resultatkonton. Alla balanskonton ingår i en balansräkning och en balansräkning visar företagets tillgångar, skulder … I BAS-kontoplanen utgör balanskontona kontonummer 1000–2999.
Swedbank pressmeddelande

randi fisher
b500b armering
sveavägen 77 stockholm
sormans
seb medlantagare

Ekonomisk rutin SRS returenheter - Svenska Retursystem

Balanskonton, resultatkonton. Böcker i den löpande redovisningen. Grundbok, huvudbok, inventarium. Böcker vid bokslut. Balansräkning, resultaträkning. Balanskonton Man skiljer på balanskonton och resultatkonton. Balanskonton är tillgångskonton, skuldkonton och konton för eget kapital.