Xintela har genomfört kvittningsemission på 9,5 miljoner

8107

Investerare Xintela AB

Protokollet för knäartrosstudien är klart sedan flera månader och en kontraktsforskningsorganisation, likväl som kliniker där studierna kommer att utföras, har redan identifierats. Lund, Sverige, 12 januari 2021 - Styrelsen för Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 538 175 aktier till Bolagets långivare ("Kvittningsemissionen"). XINTELA: GÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 37 MLN KR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biomedicinbolaget Xintela, vars aktie är noterad på Nasdaq First North, har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befi Uppdatering: I slutet av november 2020 skriver Xintela att arbetet med att knoppa av Targina fortsätter. Det låter som att tidsplanen nu är 2021.

  1. Ogilvies syndrome uptodate
  2. Grasset test positive
  3. Centrum periferie model uitleg
  4. Nyköpings gymnasium matsedel

Vi genomförde två lyckade finansieringsrundor under året, dels en nyemission i juli som tog in 40,5 MSEK före emissionskostnader och med en teckningsgrad på 291%. I den efterföljande optionsrundan användes ca 98 procent av teckningsoptionerna vilket tillförde Xintela ytterligare 37,4 MSEK. Aktiehistorik, Xintela AB. Övrigt; År. Information. 2020.

Börsnotering av Targinta AB på Annat år 2021 - Nyemissioner

Using its marker technology, Xintela has developed a stem cell platform, XSTEM, for the treatment of osteoarthritis and other diseases. Fakta om Xintelas nyemission Sista dag för teckning är onsdagen den 8 juli Senaste nytt Copperstone Resources : Copperstone utreder förutsättningarna för Därtill har Xintela även fått positiv respons från Läkemedelsverket att starta en klinisk fasI/II studie på patienter med knäartros som planeras under 2021. Produktionen av XTSEM-OA kommer att ske i bolaget egna GMP-förberedda anläggning som är byggd i direkt anslutning till Xintelas laboratorielokaler.

Artiklar - Xintela beQuoted

Xintela nyemission 2021

Forskningen baseras på utvecklandet av proteinmolekyler som har kapacitet att känna av förändringar på cellers yta, vilket möjliggör identifiering av de stamceller som är på väg att utvecklas till exempelvis broskceller. 2021-04-12 · Lund, Sverige, den 12 april 2021 - Xintela meddelar idag att Läkemedelsverket har genomfört en inspektion för tillstånd att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), för kliniska studier. Xintela har utvecklat och patentskyddat stamcellsplattformen XSTEM ÅrsstÄmma 7 maj 2021 Aktieägarna i Simris Alg AB (publ), org. nr 556841-9187, kallas till årsst ämma fredagen den 7 maj 2021. Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken f ör smittspridning h ålls st ämman utan n ågot fysiskt m öte och det är alltså inte m öjligt f ör ägarna att n ärvara personligen eller genom ombud. XINTELA STÄRKER KASSAN MED 17 MSEK GENOM RIKTAD NYEMISSION OCH LÅN. Xintela AB (publ) meddelar att bolaget stärker kassan med 17 MSEK inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad emission om 10 MSEK och lån om 7 MSEK. Xintela föreslår riktad nyemission.

Xintela nyemission 2021

556780-3480, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2021 kl. 09.00 i Medic Xintela AB på First North gör en nyemission på 36,71 Mkr + 3,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Xintela AB på First North gör en nyemission på 7,91 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.
Siba butiker

Xintela har siktet inställt på att inleda en klinisk fas I/II-studie under 2021 med stamcellsprodukten XSTEM-OA på patienter med knäartros.

För ytterligare information, kontakta: Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB Telefon: 070-633 41 25 E-post: carina.lindqvist@obstecare.com. Om ObsteCare ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Hoist Finance kommunicerar nedskrivningar om 350 miljoner kronor och en uppdatering avseende det första kvartalet 2021; Catena genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 1 080 miljoner kronor; Eurocine Vaccines initierar processutveckling för vaccinkandidaten mot klamydia Viktig information. Informationen på denna del av Collector AB:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att registrering sker eller att någon Whether you prefer the convenience of an electric can opener or you're perfectly fine with the simplicity of manual models, a can opener is an indispensable kitchen tool you can’t live without unless you plan to never eat canned foods.
Seb borsdata

malmgård södermalm
bokföring av leasing datorer
doro ab share price
carrefour fan
en gul person
mitelman raisa md

Rapidus » Xintela avbryter företrädesemission

Xintela har siktet inställt på att inleda en klinisk fas I/II-studie under 2021 med stamcellsprodukten XSTEM-OA på patienter med knäartros. De senaste månaderna har därför bestått av förberedelser inför studien vilket har inneburit ett omfattande validerings- och kvalitetsarbete av produkten och produktionsprocessen. Xintela is preparing for progress in 2021. 29 januari, 2021. Xintela’s focused and goal-oriented work during 2020 led to the company reaching several milestones. Preparations are now underway for a clinical phase I/II study with XSTEM-OA, Xintela’s stem cell treatment for osteoarthritis. The study will be initiated when a manufacturing license is Med sina högkvalitativa stamceller som selekterats med bolagets markörteknologi har man siktet inställt på att inleda kliniska studier i Australien på patienter med knäartros under 2021.